Το Ταχυονικό Αντιτηλέφωνο

25 Ιανουαρίου 2008 | Κανένα σχόλιο

Είναι μια θαυμάσια θεωρητική συσκευή, με την οποία θα μπορούσες να στείλεις μηνύματα στο παρελθόν σου. Να πώς γίνεται.