Το Τέλος Της Wikipedia;

13 Νοεμβρίου 2009 | 1 σχόλιο

Μια εξαντλητική ανάλυση του τρόπου που λειτουργεί η διάσημη εγκυκλοπαίδεια (και de facto πηγή αναφοράς του σύγχρονου ανθρώπου), με έμφαση στα εγγενή της ελαττώματα, που καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω ανάπτυξή της ή τη βελτίωση της εγκυρότητάς της.

Wikipedians are 80 percent male, more than 65 percent single, more than 85 percent without children, and around 70 percent of them are under the age of 30.