Πώς Τυπώνεται Η Washington Post

11 Φεβρουαρίου 2011 | 1 σχόλιο

"We take that electronic image and we make a negative out of it".

Πόσο λάθος ακούγεται!

via