Γυναίκες Και Computer Science: Ένα Ντοκιμαντέρ

30 Ιουλίου 2013 | 1 σχόλιο

Περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια από ό,τι άντρες -ακόμα και στις θετικές επιστήμες- οπότε γιατί δεν ασχολούνται περισσότερες με τον προγραμματισμό; Αυτό το ωραίο ταινιάκι θίγει το θέμα, ένα θέμα ενδιαφέρον, και σοβαρό.